تبلیغات
تاریخ ایران زمین - قانون علت و معلول و پاداش کارخوب و بد در زرتشت!
فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاك بسپارند تا اجزای بدنم ذرات خاك ایران را تشكیل دهد(كوروش بزرگ)

قانون علت و معلول و پاداش کارخوب و بد در زرتشت!

سه شنبه 1390/10/6 12:25

نویسنده : داریوش بزرگ هخامنشی
شاید واژه های پاداش و پادافراه( بهره کار بد) که برای نشان دادن این پی آمدها بکار می روند واژه های مناسبی نباشند. آن چه روان آدمی در زندگی پس از مرگ با آن روبه رو می شود پاداش و کیفر نیست. خداوند مهربان است و از کسی انتقام نمی گیرد. آن چه که بهره هرکسی می شود پی آمد و نتیجه کرده خود او است. همان گونه که آتش می سوزاند و یخ سرد میکند خوبی و بدی هم پی آمدهای طبیعی و منطقی خود را پدید می آورند. رنج و افسوسی که بهره بدکار می شود بر اثر خود شناسی و خودآگاهی است که در زندگانی پس از مرگ برای او پیش می آید و از نتایج گزینش نادرس خوداو در زندگی آگاه میشود.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -