تبلیغات
تاریخ ایران زمین - تلیمان (پهلوان)
فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاك بسپارند تا اجزای بدنم ذرات خاك ایران را تشكیل دهد(كوروش بزرگ)

تلیمان (پهلوان)

دوشنبه 1390/08/9 03:59

نویسنده : داریوش بزرگ هخامنشی

تَلیمان، در شاهنامه از پهلوانان روزگار فریدون است که در کین خواهی ایرج شرکت داشت. وی همچنین در نبرد نوذر و افراسیاب هم حاضر بود.

فردوسی در بیتی از شاهنامه از تلیمان چنین یاد می‌کند:

طلایه به پیش اندرون چون قباد
کمین ور چو گرد تلیمان نژاددیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -