تبلیغات
تاریخ ایران زمین - بهمن پسر اسفندیار
فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاك بسپارند تا اجزای بدنم ذرات خاك ایران را تشكیل دهد(كوروش بزرگ)

بهمن پسر اسفندیار

دوشنبه 1390/08/9 03:58

نویسنده : داریوش بزرگ هخامنشی

بهمن، پسر اسفندیار، از پادشاهان کیانی بود. او پس از گشتاسپ شاه ایران شد. در تواریخ سنتی او را اردشیر درازدست نامیده‌اند. در شاهنامه هم به این موضوع اشاره شده‌است.

چو گشتاسب روی نبیره بدید
شد از آب دیده رخش ناپدید


ورا یافت روشن دل و یادگیر
ازان پس همی خواندش اردشیر


چو بر پای بودی سرانگشت او
ز زانو فروتر بدی مشت او

اسفندیار هنگام مرگ تربیت بهمن را به رستم سپرد و رستم به او آیین پهلوانی را تمام و کمال آموخت. اما بهمن پس از رسیدن به پادشاهی به انتقام مرگ پدر دمار از خاندان سام در آورد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -