تبلیغات
تاریخ ایران زمین - آرش پدر منوچهر
فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاك بسپارند تا اجزای بدنم ذرات خاك ایران را تشكیل دهد(كوروش بزرگ)

آرش پدر منوچهر

دوشنبه 1390/08/9 03:53

نویسنده : داریوش بزرگ هخامنشی

آرش به روایت شاهنامه نام پدر ِمنوچهر است. آرش یک پهلوان و دلاور ایرانی و اهل خراسان بود و در نبرد بزرگ که میان کیخسرو و افراسیاب در گرفت، در سپاه ایران می‌جنگید.

فردوسی از آرش با صفت ِ رزمزن یاد کرده و در بیتی از شاهنامه، او را چنین وصف نموده‌است:

وزو دورتر آرش ِ رزمزن
چو گورانشه آن گرد ِ لشکرشکندیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -