تبلیغات
تاریخ ایران زمین - فرشاد
فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاك بسپارند تا اجزای بدنم ذرات خاك ایران را تشكیل دهد(كوروش بزرگ)

فرشاد

دوشنبه 1390/08/9 03:51

نویسنده : داریوش بزرگ هخامنشی
فَرشاد یکی از نام‌های پسر اصیل ایرانی است. این نام از دو جزء فر و شاد تشکیل شده. فَر به معنی پشتیبانی ایزدی است همچنین فر به معنای روحی است که خداوند در بدن پادشاهان درستکار میدمیده تا بوسیله این روح و این فر ایزدی بر مردم حکمت کنند و شاد به معنای "شاد از اینکه فر دارد" است در اینجا فرشاد به صفتی از پادشاهانی گفته می‌شود که از فر ایزدی برخوردار هستند که از داشتن این فر ایزدی شادمان هستند. همچنین "فرشاد" به معنای: عقل، روح و سیارهٔ مریخ است. در لغت نامه دهخدا "فرشاد" به معنای بالاترین شادی هاست. همچنین "فرشاد" به معنای همیشه شاد و مسرور نیز هست.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -