تبلیغات
تاریخ ایران زمین - آتروپات
فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاك بسپارند تا اجزای بدنم ذرات خاك ایران را تشكیل دهد(كوروش بزرگ)

آتروپات

جمعه 1390/08/6 17:14

نویسنده : داریوش بزرگ هخامنشی

آتروپات یا آتورپات (به معنی آذربد یا نگهبان آتش یا نگهبانی شده توسط آتش [۱]) ساتراپ ایرانی آذربایگان در زمان حمله اسکندر بود که نام آذربایگان نیز از نام او گرفته شده است.

آتروپات پس از شکست خوردن داریوش سوم به اسکندر پیوست و از سوی او ساتراپ ماد شد. او در جشن معروفی به سال ۳۲۴ پیش از میلاد، دختر خود را به ازدواج پردیکاس درآورد. پس از مرگ اسکندر و تقسیم امپراتوری او، آتروپات استقلال خویش را اعلام کرد(۳۲۸ پیش از میلاد) و سرزمین خود یعنی ماد کوچک را در گوشهی شمال غرب کشوری که سپس ایران شد، محفوظ داشت.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -