تبلیغات
تاریخ ایران زمین - گربهء رنگارنگ ،شعری در مورد ایران زمین
فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاك بسپارند تا اجزای بدنم ذرات خاك ایران را تشكیل دهد(كوروش بزرگ)

گربهء رنگارنگ ،شعری در مورد ایران زمین

جمعه 1390/07/29 09:39

نویسنده : داریوش بزرگ هخامنشی

گربهء زیبا ببین كه نام اوست ایران زمین     

                       كوه و رود دشت صحرا جنگلش خُلد برین

تخت جمشیدش ببین با نقش رستم همجوار 

                      قلعه های اردشیر و اردوان با افتخار

قبر استر را ببین شوی پاسارگادش ببین   

                     تپٌه های هگمتانه وقت آبادش ببین

قلعهء بابك ببین تخت ابونصرش ببین        

                  جندی شاپورش نگر آن قدرت عصرش ببیین

ارگ بم ویرانه شد كرمان كه بر جا مانده است 

                    سوخته شهر بلوچی از بَرِما مانده است

وانك زیبا را ببین چون گوهر جلفای نو        

                     پیكر نقش جهان در می كشد آوای نو

تپُهء مارلیك بین تخت سلیمانش ببین           

                     آن كلیسای قره سنگی به دامانش ببین

موزهء تهران ببین با تخت طاووسش عجین   

                   كوه نور دریای نور با سكُه های بی گزین

معبد پیر هریشت از سینهء زرتشت بین      

                  یزد زیبا را ببین چون در كویری شد نگین

گنبد بازش ببین غار علیصدرش نگر        

                  قلعهء بهرام چوبین ارزش و قدرش نگر

بیستون را بنگر و بر طاق بستان خیره شو    

                 معبد ناهید رو بر خرده هایش چیره شو

شوش دانیالش ببین عزم چغازنبیل كن         

                خطٌهء مازندران رو یادی از منجیل كن

معبد مهری ببین در كَرفَتو در داش كّسّن         

                 كوه خواجو را ببین در سیستان تهمتن

لانهء سیمرغ در كوه دماوندش نگر             

             ماردوشان را ز خشم كاوه در بندش نگر

حافظ و سعدی ببین قبر باباطاهر ببین         

              حسرت خیام از گردونهء ظاهر ببین

علقه ای بر طوس بند و شاهنامه را بخوان     

              خود ز كیش و قشم بر دیوارهء ماكو بران

با خلیج تا ابد فارس این وطن زیبا شود          

               سالها سرو ابرکوهی چنین برپا شود

ماهی بحر خزر خور وادی ماسوله رو         

            مهر و مانی را ببین در دورهء مزدك بشو

معبد هندو ببین در بندرعباس جنوب           

           اوج یونان و پوزایدون خارك را در چارچوب

خسروپرویزش ببین با قصر شیرین در تماس

            هركجا را بنگری در ریشه ای بینی اساس

از دمش تا فرق سر پر ز گذشته های دور      

          هر چه باشد خاطریست از دوره های پرغرور
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -