تبلیغات
تاریخ ایران زمین - همه چیز در مورد زرتشت
فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاك بسپارند تا اجزای بدنم ذرات خاك ایران را تشكیل دهد(كوروش بزرگ)

همه چیز در مورد زرتشت

دوشنبه 1390/07/4 07:56

نویسنده : داریوش بزرگ هخامنشی
زرتشت


زَرتُشت، زردشت، زردهُشت یا زراتُشت (۶ فروردین ۱۷۶۸ ق.م.[۱] - ۵ دی ۱۶۹۱ ق.م.[۲] در بلخ) نام پیامبر ایرانی بنیادگذار دین زرتشتی یا مَزدَیَسنا; و سراینده گاثاها کهن*ترین بخش اوستا است.

بررسی زندگی زرتشت با دشواریهایی روبرو است که باعث شده مورخین در بهترین حالت زندگینامه*هایی که از او نوشته شده را سست و در بدترین حالت آن را گمانه زنی محض بخوانند: یکی از این دشواری*ها پاسخ به این سؤال است که چه بخشی از دین زرتشتی از دین قبیله*ای که زرتشت در آن بزرگ شده آمده و چه بخشی از آن ناشی از دریافت*های مذهبی و تعلیمات او می*باشد؟ سؤال دشوار دیگر این است که دین زرتشتی دوره ساسانی تا چه حد دقیق تعلیمات زرتشت را حفظ کرده بود؟ سؤال دیگر اینکه، متون بدست رسیده از این آیین مانند اوستا و گاتاها، کتب نوشته شده به زبان پهلوی، و نوشته*های نویسندگان یونانی، تا چه حد تصویر دقیقی از نظریات زرتشت ارایه می*کنند؟
ریشه و معنای نام


در اوستا زَرَت اّشْتَرَ است. بیشتر از ده شکل برای نام زرتشت در زبان فارسی موجود است. زارتشت، زارهشت، زرادشت، زارهوشت، زردهشت، زراتشت، زرادشت، زرتهشت، زرهتشت، زره*دست و زره*هشت از این قبیل است ولی او خود را در گاتها زرتشتر می*نامد.[۳][۴]
از بیشتر از دو هزار سال پیش تا به امروز، معانی بسیاری برای واژه زرتشت گفته*اند.آنچه که مشخص است این است که این نام مرکب است از دو جزء «زرت» و «اشترا» هرچند که در سر زرت اختلاف بسیار است. البته بیش*تر تاریخ شناسان معتقدند زرد و زرین و پس از آن پیر و خشمگین معانی نزدیک تری هستند. کلمه زرد در خود اوستا «زیریت» است.البته «زرات» به معنی پیر آمده*است ولی این*که چرا در ترکیب با اشترا تبدیل به «زرت» شد باعث اختلاف نظر شده*است.[۵]
در جزء دوم این نام اختلاف نظری نیست زیرا هنوز کلمه شتر و یا اشتر در زبان فارسی باقی است و هیچ شکی نیست که نام وی با کلمه شتر ترکیب یافته و «دارنده شتر» معنی می*دهد و به همان معنی است که امروز در فارسی می*باشد.[۵] در گذشته برای شتر از آن جهت که حیوان بسیار مفیدی بود ارج و منزلتی خاص قائل بودند و نام شتر را با پسوندهای خاص بر نوزادانشان مینهادند. همچنین در نوشته*های تخت جمشید از شتر به عنوان هدیه*ای که به داریوش اهدا می*شد نام برده شده*است.[۶] برای نمونه فراشتر به معنی دارنده شتر راهوار و یا تندرو است. گاه نیز نام خانوادگی که سپیتمه است، افزوده می*شود و به صورت زرتشتر سپیتمه یاد می*شود. البته این نام خانوادگی را امروزه سپنتمان و یا اسپنتمان می*گویند[۷] که به معنی خاندان سفید است.[۸] نام پدر زرتشت پوروش اسپ بوده[۹] که مرکب است از پوروش به معنی دو رنگ و سیاه و سفید و اسپ.پوروش اسپ معنی دارنده اسپ سیاه و سفید را می*دهد.[۸]
اسپیتامه نام خانوادگی زرتشت بوده*است. در بند دوی همایشت آنجا که همای مقدس همچون دوستی به زرتشت نزدیک می*شود وی را محترمانه با این نام خطاب می*کند.[۱۰]


در بین یونانیان


در زبان یونانی استرا(ástra) به معنی ستاره*ها و زوروس (zōrós) به معنی ضعیف نشده*است. این کهن*ترین معنی نسبت داده شده در زبان یونانی است.[۱۱] دینون یونانی آن*را به «ستاینده ستاره» ترجمه کرده*است. کریستیان بارتلمه جزء نخست را «زرنت» ثبت کرده و «دارنده شتر پیر» معنی کرده*است و دار «زراتو» دانسته و آن را «زرد» ترجمه کرده*است. امروزه در منابع اروپایی، به پیروی از زبان یونانی، نام او زرواستر خوانده می*شود. نام زرتشت را می توان "دارندهٔ روشنایی زرین" معنی کرد.[۱۲]
فلسفه و اندیشمندان از دیر باز . پیوسته از زندگی پس از مرگ سخن گفته و درباره پایان زندگی زندگی افراد بشر اندیشه نموده اند دیدمان (میعاد) و یا بازگشت به زندگی برای نخستین بار در باور های مذهبی مردم خاورمیانه به وجود آمده است در ان دوره*ها یونانی ها ورومی ها معتقد بودند که روان انسان جاودانی و فنا ناپذیر است ولی به میعاد جسمانی معتقد نبودند در باورهای مذهبی یونان باستان مانند معتقدات مذهب isis نیز سخن از میعاد روانی رفته است ولی آنها به میعاد جسمانی هیچ عقیده*ای نداشتند دهریان ،ماتریالیست ها و بی خدایان عقیده دارند که هر موجود زنده*ای در این دنیا دارای عمر محدودی بوده و پس از این که زندگی اش به پایان رسید برای همیشه از پهنه هستی خارج می شود این گروه همچنین باور دارند پس از این که انسان بدرود زندگی گفت و بدنش از هم نابود و متلاشی شد به اشیا و موجودات دیگری تبدیل می شود و دوبار ه جان گرفتن و زنده شدن او امکان ندارد . کیش زرتشت و دینهای ابراهیمی که میعاد جسمانی را از اصول عقاید خود به حساب می آورند باور دارند انسان بعد از مرگ باید در انتظار روز قیامت (رستاخیز ) باقی بماند تا درآن رز به حساب اعمال و رفتارشرسیدگی شود هر گاه او انسان نیکوکاری بوده برای ابد به بهشت و اگر بد کاره بوده باشد در دوزخ جای میگیرد معتقدان به این دیدمان باور دارند همان گونه که خداوند (اهورا) قدرت آفرینش انسان را دارد به همان گونه نیز قادر است به آثار و بقایای مانده از جسم او دوباره جان بدهد و او را به شکل زمان زندگی اش دوباره زنده کند . نوشتارها و کتاب های بی شمار مذهبی خاورشناسان و دانشمندان علوم دینی بدون تردید نشان می دهد که بنیان گزاران دینهای سامی (تمام دینهای عربی ) روز قیامت را مانند برخی تیوری های دیگر از قبیل وجود شیطان ،پل صراط ،بهشت و دوزخ ومعراج و غیره را از کیش زرتشت و آیین مزدیسنا گرفته و انها را به نام نو آوری های دین خود به پیروانشان آموزش داده اند اصول دین زرتشت حاکی است هنگامی که روز قیامت فرا می رسد افراد نیکوکار و همچنین بدکار هر دو از همان محلی که مرده اند دوباره زنده می شوند ، زمین و اسمان مرده*های خود را تسلیم می کنند وهمه آنها در پیشگاه دادگری داوری الهی قرار می گیرند روانهای افراد نیکو کار و بدکار ، هر دو به بدنهایشان باز می گردد . استخوانهای مردگان از زمین . خون آنها از آب .موهایشان از گیاهان و وجود انها از آتش دوباره زنده خواهند یافت به گونه*ای که آنها از هر جهت به شکل زمان زندگی خود بازگشت خواهند کرد همچنین کیش زرتشت باور دارد که در روز رستاخیز سر انجام نیکی بر زشتی پیروز خواهد شد و برای افراد نیکو کار دنیایی پر از مهر و آرامش و دوستی به وجود خواهد آمد یو نانی ها کیش زرتشت را دین ایرانی ها و نخستین دین یکتا پرستی می دانستند بر خلاف سایر دینها که دین های آیینی نامیده شده اند دین زرتشت دین عقیدتی نام گرفته است بدین شرح که در کیش زرتشت کسی که به پیروی از این کیش تن در دهد نخست اصول معتقدات آن را می پذیرد و سپس زرتشتی می شود ولی پیروان سایر دینها با اجرای آیین های ویژه*ای به پیروی از آن دین در می آیند به گفته دیگر یک زرتشتی هیچ گاه از شکم مادر زرتشتی زایش نمی یابد بلکه پس لز رسیدن به دوره بلوغ و رشد معنوی و درک لازم با پذیرش معتقدات آن کیش زرتشتی می شود ولی در سایر دین ها افراد مردم با اجرای پاره*ای از آیین های آن دین وادار می شوند به آن دین ایمان بیآورند . برای . مثال . موسویت و اسلام کودکی که از شکم مادر زایش می یابد . ختنه می شود و به پیروی از آن دینها در می آید و در مسحیت غسل تعمید انسان را مسیحی می کند یکی از اصول معتقدات کیش زرتشت که اثر بسیار شگرفی در منطقه خاور نزدیک داشته . باورهای این کیش درباره روز رستاخیز و بازگشت مردگان به زندگی دوباره با بدن پیشین خود می باشد روز رستاخیز و زنده شدن پس از مرگ از نو باوری های کیش زرتشت است و پیش از ظهور این کیش چنین دیدمانی در دنیا وجود نداشته است زرتشت باور داشت افراد نیکو کار پس از روز رستاخیز و بازگشت به زندگی دوباره تکامل پیدا می کنند و در پرتو فرمانروایی اهورا مزدا . زندگی جاودان خواهند داشت ولی در فراگشت پیروزی نیکی بر بدی ،روان و جسم بدکاران نابود خواهد شد . یو نانی های باستان بویزه پیروان مکتب افلاطون به سبب دانش زرتشت در ستاره شناسی برای او احترام بسیار قایل بودند و(اریستوکسنوس ) یکی از مشهور ترین شاگردان ارسطو که بین سیصد تا سیصدو بیست سال پیش از میلاد وسیح نوشتارهای بسیاری به رشته نگارش درآورده نوشته است که فیثاغورث شاگرد زرتشت بوده است این فروند نشانگر آن است که حتی باورها دینی و فلسفه یونان باستان نیز از تاثیر باورهای زرتشت در باره زنده شدن مردگان پس از مرگ و روز رستاخیز بر کنار نمانده است . دین های ایراهیمی نیز نه تنها دیدمان میعاد جسمانی و روز قیامت را از کیش زرتشت برداشت کردند بلکه بسیاری از تیورهایی دینی خود را نیز از اصول کیش زرتشت گرفته اند . ولی هر یک ازد ینهای ابراهیمی پس از برداشت بسیاریی از تیورهایی دینی خود از کیش زرتشت . نهاد آن را دست نخورده نگذاشتند و شکل و چگونگی آنها را تغییر دادند مقایسه نوشتارهای موجود مذهبی کیش زرتشت و کتابهای مقدس دین های ابراهیمی به خوبی این دیدمان را ثابت می کند


زمان زرتشت

زمان ظهور زرتشت، با همهٔ پژوهش*های دانشمندان قدیم و جدید، هنوز هم در پردهٔ ابهام است. بیشتر ایرانشناسان، ده تا یازده سده پیش از مسیح را پیشنهاد می کنند. درباره تاریخ زایش او دیدگاه*های فراوانی وجود دارد. ارسطو و اودوکسوس و هرمی پوس نوشته*اند که زرتشت پنج هزار سال پیش از جنگ تروا می*زیسته است*. دیوجانس لائرتیوس نیز به روایت از هردمودروس و کسانتوس همین دیدگاه را بازگو کرده*است. روایات ایرانی، که برپایهٔ منابع پهلوی مانند بندهشن و ارداویرافنامه تکیه دارند و پس از زوال نفوذ آیین زرتشت نوشته شده*اند، زایش زرتشت را سه قرن پیش از اسکندر مقدونی می*دانند.[۹] این روایت به وسیلهٔ بیرونی و مسعودی و دیگر نویسندگان ایرانی پایدار ماند و تا قرن گذشته نیز اعتبار خود را حفظ کرد. راه درست رفتن و به نتیجه رسیدن این است که گفته*ها و نوشته*های دانشمندان پیش از مسیح یونان را که نزدیک به ۲۵۰۰ سال از ما جلوتر بوده*اند و از زرتشت و زمان او بهتر آگاهی داشته*اند را بررسی کنیم و از روی آن*ها به چگونگی این راز کهن پی بریم

زان توس

نخستین مورخ یونانی که از زرتشت نام برده و زمانش را تعیین کرده*است، زان توس (به انگلیسی: Xanthus) یا خانتوس لیدیایی می*باشد که در قرن پنجم پیش از میلاد می*زیست[۱۴] او در سدهٔ پنجم (۵۰۰-۴۵۰) پیش از میلاد مسیح میزیسته و نویسندگان دیگر از گفته*های او یاد کرده*اند. دیوژن لرتیوس (به انگلیسی: Diogenes Lartius) یونانی، در سال*های نزدیک به دویست و ده (۲۱۰) پس از میلاد مسیح، پس از ذکر سخنانی از زان*توس در دو نسخهٔ دستنویس، زمان زرتشت را با شمارهٔ ۶۰۰۰ (ششهزار) و در نسخهٔ دیگر با شمارهٔ ۶۰۰ (ششصد) سال پیش از لشکرکشی خشایارشا به سوی یونان یاد کرده*است.
اگر شمارهٔ ششهزار را در نظر گیریم، چون لشکریان خشایارشا که در سارد گرد آمده بودند در بهار سال چهارسد و هشتاد (۴۸۰) پیش از میلاد مسیح بو یونان روی آوردند، پس زمان زرتشت از روی شمارهٔ ششهزار، نزدیک به ششهزار و چهارصد و هشتاد (۶۴۸۰) سال پیش از میلاد مسیح می*رسد. از سوی دیگر چون گرفتن ترویا و افتادن آن به دست یونانیان در سال هزار و یکصد و هشتادوچهار (۱۱۸۴) سال پیش از میلاد مسیح می*شود. همانگونه که می*بینیم نتیجهٔ این دو گفتار با اندک ناسازگاری نشاندهندهٔ یک زمامن است که نزدیک به ۶۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح را نشان می*دهد. بی*گمان سرچشمهٔ این دو خبر یکی است و این ناسازگاری اندک در برابر روزگاری بس دراز که از هشتاد و پنچ سدهٔ پیش یاد می*کند، چندان ارزشی ندارد و به پایهٔ کار سستی نمی*رساند. در اینجا باید این را یادآور شویم که این شماره*ها زمان زاییده شدن زرتشت را نمی*نمایاند، بلکه زمان زندگی او را نشان می*دهد. چون آوازهٔ زرتشت از سی سالگی به بالا بوده که به پایهٔ راهنمایی مردم رسیده است، از این رو باید سال*های زندگی او را در آغاز این شماره*هایی که یاد شد، دست کم نزدیک به چهل سال بدانیم. با این روش، زمان پیدایش او از روی شمارهٔ ششهزار زان*توس، نزدیک به ۶۵۰۰ و از روی شمارهٔ پنج*هزار (۵۰۰۰) هرمودوروس، بیش از ۶۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح می*شود.
شاگردان افلاتون

افلاتون دانشمند نامی یونان در سال ۴۲۹ پیش از میلاد مسیح به دنیا آمد و در سال ۳۴۷ پیش از میلاد درگذشت. کتابی است وابسته به او که به نام آلکیبیادس (به انگلیسی: Alkibiades) می*باشد. شاگردانش در زیرنویس*هاو یادداشت*هایی که به این کتاب نوشته*اند، زمان زرتشت را ششهزار سال پیش از مرگ افلاتون یاد کرده*اند. چنانکه می*بینیم این گفته*ها نیز زمان زرتشت را نزدیک به ۶۵ سده پیش از میلاد مسیح به عقب می*برد و از نوشته*های زان*توس پشتیبانی می*کند. شاگردان افلاتون که از زمان زرتشت یاد کرده*اند، به نام ارتویا ارستاتالیس (ارستو)، اودوک سوسس (به انگلیسی: Euduxus)، هرمودوروس (به انگلیسی: Hermodoros) می*باشند. گفته*های این دانشمندنان در کتاب*ّای نویسندگان نیز به جا مانده. از آن جمله، یکی پلینیوس (به انگلیسی: Plinius) رومی است که به پلینی بزرگ نیز یاد شده*است. این دانشمند در سال ۲۳ پس از مسیح چشم به جهان گشود و در سال ۷۹ مُرد. از این دانشمند کتاب بزرگی به نام تاریخ طبیعی به جا مانده. پلینیوس در این کتاب می*نویسد اودوک سوس و ارستاتالیس (ارستو)، زمان زرتشت را ششهزار سال پیش از افلاتون دانسته*اند. خود پلینی بر این گفته*ها می*افزاید، موسی چندین هزار سال پس از زرتشت بوده*است. آنچه بیان شد، گفته*های اودوکوس و ارستو بود در کتاب پلینی. گفته*های هرمودوروس شاگرد دیگر افلاتون نیز که زمان زرتشت را از ۶۲۰۰ پیش ازمیلاد بالاتر می*برد، در بحش مربوط به زان*توس بیان شدهرمیپوس

پلینیوس رمی یا پلینی بزرگ در همان کتاب تاریخ طبیعی خود می*گوید: بنا به گفتٔ هرمیپوس (به انگلیسی: Hermippus)، زرتشت پنج*هزار سال پیش از جنگ ترویا می*زیسته است. هرمیپوس از دانشمندنان بزرگ یونانی بوده که در سال*های نزدیک به ۲۵۰ پیش از میلاد مسیح به سر می*برده*است
پلوتارخوس

پلوتارخوس (به انگلیسی: Plutarkhos) یا پلوتارک یونانی که در سال ۴۶ پس از مسیح زاده شد و در سال ۱۲۵ در گذشته*است، زمان زرتشت را پنج هزار سال پیش از جنگ ترویا یاد می*کند.


تئوپومپوس

در کتاب «پیشگفتاری بر اوستا»[۱۵] بنا به گفتهٔ تئوپومپوس از مردم خیوس (Khios) (همزمان فلیپ و اسکندر)، زمان زرتشت را پنجهزار سال پیش از جنگ ترویا می*نویسد و بنا به گفتهٔ اودوک*سوس، آن را شش هزار سال پیش از افلاتون یاد می*کند و می*نویسد:
« ارستو نیز با اوپوکسوس هم*رای می*باشد و باستانی بودن آیین ایرانیان را جلوتر از آیین مصری*ها می*داند. »


سوئیداس

سوئیداس یونانی در سال*های نزدیک به ۹۷۰ می*زیسته. فرهنگی از او مانده که نام بسیاری از مردمان نامی روزگاران گذشته در آن یادشده. در این کتاب از دو زرتشت نام می*برد. یکی دانای پارس و ماد که پنج*هزار سال پیش از جنگ ترویا می*زیسته و دیگری اخترشناسی در زمان نینوس.
منابع ایرانی پهلوی و پس از اسلام

در اوستای قدیم به زمان ظهور زرتشت اشاره*ای نشده*است. اما این مطلب، در دو رسالهٔ معروف پهلوی، یعنی بندهشن (کتاب آفرینش) و ارداویرافنامه، که هر دو در سدهٔ نهم و دهم میلادی تنطیم شده*اند، مورد بحث قرار گرفته*است. در کتاب بندهشن آمده*است که زرتشت در سال ۲۵۸ سال پیش از انقراض شاهنشاهی هخامنشی به بعثت رسید. اما در ارداویرافنامه، بعثت زرتشت ۳۰۰ سال پیش از حمله اسکندر ذکر می*شود و بنابراین، چون اسکندر ۳۳۰ پیش از میلاد به ایران حمله کرده*است، تاریخ تولد زرتشت در حدود ۶۶۰ پیش از میلاد خواهد شد.[۱۶] مورخان ایرانی دورهٔ اسلامی مانند مسعودی و بیرونی، که جز منابع پهلوی اطلاعات دیگری در دست نداشتند، بعثت زرتشت را ۲۵۸ سال قبل از حمله اسکندر ذکر کرده و آن را ۵۵۸ پیش از میلاد دانسته*اند.[۱۷]

زبان*شناسی

بررسی*هایی که در صد و پنجاه سال پیش، نخست در اروپا و پس از آن در آمریکا در زمینهٔ ادبیات و مذاهب و زبان*های خاوری انجام شده، این موضوع را مورد بررسی قرار داده*است. زبان اوستایی خویشاوند زبان سانسکریت است*. گاتاها یا سرودهای مقدسی که به*دست زرتشت ساخته شده*اند، طنینی عتیق همانند سرودهای ریگ*ودا، دارند. همچنین نزدیکی محسوسی میان دستور زبان و وزن و سبک سرودهای ریگ - ودا، و دستور زبان و وزن و سبک گاتاهای زرتشت موجود است، و در حقیقت ساختمان صرفی زبان گاتاها از ساختمان صرفی سرودهای ریگ - ودا، ابتدایی*تر و ساده*تر است*. در هر حال اکنون این دیدگاه وجود دارد که تصنیف گاتاها نمی*تواند به طور جداگانه و در یک فاصله زمانی دور از زمان تصنیف وداها صورت گرفته باشد، و عصر زرتشت را حدود یک هزار سال پیش از مسیح می*دانند.[۲۹]
خاستگاه زرتشت

از این پیامبر ایرانی در یشت*های کهن سخن می*آید که در «ایران*ویج (اَریّانَ و یَوچَه)» در ساحل رود «دائیتی» در سرزمین قبایل ایرانی زاده شد. در زامیادیشت زیستگاه زرتشت را در ناحیه ئی می*داند که در آن دریاچه «کوسَویّ» (که ممکن است همان دریاچه هامون باشد) است*. به هر تقدیر ناحیه «ایران*ویج» گاه خوارزم[۳۰] پنداشته می*شود و گاه آن را آذربایجان*[۳۱] و بعضاً به سبب مراسمی مذهبی که در ستایش «اَرُدویسورااناهیتا» می*شود آن را در سیستان[۳۲] ذکر کرده*اند.همچنین هندشناسانی مانند مایکل ویتزل سرزمین اصلی وی را کوهستان*های سرد افغانستان مرکزی دانسته*اند.[۳۳].اما در یسنا اشاره می*شود که زرتشت یا بزرگترین رهبر روحانیت زردتشتی در جایی به نام «رقاً دفن است بندهشن این»رقاً را همان ری می*داند[۳۴]در قرن ۱۰ میلادی نویسنده ایرانی محمد الشهرستان که اصلیتش از ترکمنستان بود پیشنهاد کرد که پدر زردتشت از آتورپاتکان و مادرش از ری بوده است.[۳۵]در هر صورت زرتشت از سرزمینی کهنی برخاست که مردمانش آریایی بودند.
در زادسپرم (۱۵/۱۰)، زادگاه زرتشت در مکانی در چیچست در نظر گرفته می*شود. چیچست، در اوستا، نام دریاچه*ای اسطوره*ای در شرق ایران است.[۳۶]
همچنین بسیاری از خاورشناسان غربی مانند آنکتیل دوپرن بلخ را زادگاه زرتشت دانسته*اند.[۳۷] اما معتبر ترین روایات خاستگاه وی را آذربایجان ذکر نموده اند
تبار و خانواده زرتشت

مسعودی ضمن بیان سلسله نسب زرتشت، جد پدری زرتشت را فردی به نام پورشسف دانسته*است. مادر او دُغدو و پدر وی پوروش اسپ نام داشتند.[۳۸][۳۹][۴۰][۴۱] نام خانوادگی زرتشت اسپنتمان (زرتوشتره سپیتامه) بود.[۴۲] پوروشَسْب اِسپَنْتْمان مردی دانشور و درستکار بود. دغدو دختر فری*هیم*رَوا از خاندانی نژاده و دینور بود. حاصل ازدواج پوروشسب و دغدو پنج پسر بود و زرتشت سومین آن*هاست.[۴۳]
زرتشت سه بار ازدواج کرده بود. نام زن نخست و دوم او ذکر نشده است؛ زن سوم او هووی نام داشته، از خاندان هووگوه و بنابر روایات سنتی دختر فرشوشتره (فرشوشتر) بوده*است.
زن نخست او پسری به نام ایسَت*واسْتَرَه و سه دختر به نام*های فرینی و ثریتی و پوروچیستا داشت.[۴۴] در گاتاها از ازدواج دختر سوم خود یاد می*کند و روایات بعدی، شوهر او را جاماسپه (جاماسب) می*نامد. از همسر دوم زرتشت، دو پسر به نام*های اورْوْتَتْ*نَرَه و هْوَرْچیثْزَه به دنیا آمده؛[۴۵] و ظاهراً از زن سوم فرزندی نداشته*است.[۴۶]
نخستین کسی که به زرتشت ایمان آورد، میدیوی مانگهه (میدیو ماه) بود، که فروردین یشت[۴۷] از او نام می*برد. وی در روایات سنتی، پسر عموی زرتشت به شمار آمده*است.[۴۸]
هر یک از فرزندان زرتشت وظایفی عمده بردوش داشتند. به عبارت دیگر پسر ارشد او نخستین موبد موبدان، پسر دوم نخستین رئیس و افسر رزمیان و پسر سوم، رئیس طبقهٔ برزیگران بوده*است[نیازمند منبع].
لفظ اشو که به معنی مقدس روحانی و جسمانی راستی و درستی است و در اوستا زیاد آمده*است صفت یا عنوان پیغمبر می*باشد. به طوری که در اکثر جاهای اوستا آمده صفت اشو از جانب اهورا مزدا به زرتشت اختصاص یافته و دیگر مقامی بالاتر از آن نیست که آفریده*ای از جانب آفریدگار بخشنده، به خطاب اشوئی مخاطب شود. اشوزرتشت را از دودمان مه*آبادیان نامیده*اند


زندگی زرتشت

روایت باستانی بر آن است که زرتشت در سن پانزده*سالگی نزد آموزگاری به شاگردی پرداخت و از او کشتی دریافت کرد.[۴۹] پس از اعلام پیامبری، زرتشت به شمال خاوری ایران آن روزگار یعنی منطقه بلخ کوچ کرد. در آن*جا از گشتاسب خواست تا به آیین وی درآید؛ گشتاسب پس از مشورت با جاماسپ و فرشوشتر آیین تازه را پذیرفت.[۵۰] و زرتشت توانست دین خود را گسترش دهد.
معجزه*ها


در روایات دینی زرتشتیان آمده است که زرتشت پس از به دنیا آمدن برخلاف دیگر نوزادان خندیده است. روشن کردن آتش بدون چوب و سندل و کاشتن درخت سرو غول پیکری در کاشمر با فرو کردن عصا در زمین از دیگر معجزات زرتشت هستند. پیروان دین زرتشت، گاتاها را نیز معجزهٔ زرتشت می*دانند


دشمنان زرتشت

گاتاها از برخی دشمنان شخصی زرتشت، مانند بندو و گرهمه نام می*برد[۵۲] که همیشه مانعی در برابر او بودند.[۵۳] بنابراین، وی از قبیله خود می*گریزد[۵۴] و به کی گشتاسب، فرمانروای بلخ، پناه می*برد.[۵۵] در قسمتی از سرودها، نام کاوی، کرپان و اوسیج یک*جا در زمره دشمنان آیین زرتشتی آمده*است.[۵۶] دیگر از دشمنان که پیامبر از وی یاد می*کند، مردی به نام بندوه است[۵۷] بندوه سمت کهانت و روحانیت داشته*است.[۵۸] گرهما نیز، از دیویسنان و کاهنان آیین قدیم بوده*است. در گاثاها، از دشمنی به نام گئوتاما نیز نام برده شده*است. دشمنان زرتشت بر اساس این آیین کسانی هستند که از کشاورزی گریزان بوده و به شکارورزی علاقه*مند بودند؛ و گاوها را قربانی کرده و یا به آن*ها آسیب می*رساندند؛ گروهی دیگر نیز کسانی که دست از آیین کهن بازنداشته بودند.
شته شدن زرتشت

زرتشت در سن ۷۷ سالگی در روز خور یا یازدهم اردیبهشت ماه (به نقل از متن پهلوی زادسپرم) در نیایشگاه بلخ بدست یک تورانی به نام توربراتور کشته شد.[۵۹]
فحوای کلام شاهنامه فردوسی دلالت بر مرگ توأم با خشونت زرتشت، در هنگام حملهٔ ارجاسب به بلخ، در این شهر می*کند.[۶۰]
از آنجا به بلخ آمد سپاه
جهان شد ز تاراج و کشتن سیاه نهادند سر سوی آتشکده
بر آن کاخ و ایوان زرآژده همه زند و اّستا همی سوختند
چه پر مایه تر بود بر توختند ورا هیربد بود هشتاد مرد
زبانشان ز یزدان پر از یاد کرد همه پیش آتش بکشتندشان
ره بندگی بسر نوشندشان ز خونشان بمرد آتش زردهشت
ندانم چرا هیربد را بکشت زرتشت در هنگام یورش ناگهانی قبایل تور در بلخ به دست یک تورانی کشته شد.[۶۱] در کتاب*های پهلوی نام قاتل وی توربرادروش یادشده*است.[۶۲]
فلسفه زردتشت


زرتشت چنین گفته*است: «سخن*ها را بشنوید و با اندیشه روشن در آن*ها بنگرید و راهی را که باید در پیش گیرید برای خود برگزینید، از آن دو مینوی همزادی که در آغاز آفرینش در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می*نمایاند و دیگری بدی را؛ و میان این دو، دانا راستی را برمی*گزیند و نادان دروغ را»[۶۳]
وی در الهام*های خود گیتی را ستیزی کیهانی بین اشا (درستی-برای توضیحات بیشتر توضیحات را ببنید) و دروغ می*بیند.مفهوم اصلی اشا (که بسیار ظریف و تفسیر آن فقط به طور مبهم ممکن است) بنیاد تمام عقیده*های دیگر زردتشتی مانند اهورامزدا٫ خلقت ٬ وجودیت ٬ و اراده آزاد است.این مفهوم بزرگ*ترین اهدایی است که زردتشت به فلسفه دینی کرده*است. دلیل آفرینش انسان مانند دیگر آفرینش*ها نگهداری از درستی است.این هدف با مشارکت زنده در زندگی و گفتار ٬ پندار و کردار نیک دست یافتنی خواهد شد. عنصرهای فلسفه زردتشت از طریق تاثیر آن بر یهودیت و افلاطون گرایی میانی وارد فلسفه غرب شده*است و به عنوان یکی از نخستین وقایع کلیدی در پیشرفت فلسفه شناخته می*شود.[۶۴][۶۵]

شناخت غربی*ها از زردتشت


دوره کلاسیک باستان

هرچند یونانیان به طور کل زرتشت را پیامبر و بنیان گذار آیین پارسیان می*دانستند بقیه پنداره*هایشان بیشتر خیالی بود.[۶۶] یونانیان زمان وی را ۶۰۰۰ سال قبل از زمان خود می*پنداشتند و وی را شاه باختر یا کلده (گاهی آموزگار کلدیان) و دارای زندگی نامه عادی دانایی فیثاغورس گرا تصور می*کردند. مهم تر از هم، پنداره آن*ها از وی یک ساحر و ستاره شناس و خالق جادو و ستاره شناسی بود. با توجه با پنداره آن*ها مقدار بسیاری ادبیات به وی نسبت داده شده بود که در تمام دنیای دریای مدیترانه منتشر شده بود.[۶۶]
یونانیان بهترین دانایی را دانایی مرموز می*دانستند و هیچ کس مناسب تر از زرتشت که هم از نظر زمانی و هم نظر مکانی دور قرار داشت نبود. نام زردتشت جادو تایید رسمی برای جادو بود.[۶۷]
زبان آن ادبیات غالبا زبان یونانی بود.هرچند در دوره*های مختلف قسمت*هایی از آن به زبان*های دیگر مانند آرامی ٫ سریانی ٫ کوپتیک و لاتین وارد شده*است.ازآنجایی که مغ با کلمه جادوگر مرتبط بود زرتشت نیز جادوگر پنداشته می*شد.پلینی پیرتر در قرن یک میلادی زرتشت را خالق جادو می*خواند.[۶۸] اما وی به تنهایی مسئول معرفی جادوی سیاه به دنیای یونانیان و رومیان نبود.کوروش سپیدمه را نیز نویسنده بسیاری از ادبیات جادویی می*دانسته اند.[۶۷]هرچند پلینی پیرتر زرتشت را خالق جادو می*خواند اما رومیان شخصیتی جادوگر برای وی تصور نمی*کردند.[۶۷]در واقع تعلیمات جادویی که به زردتشت نسبت داده شده*اند همه مربوط به بعد از قرن ۱۴ میلادی هستند.[۶۶]
یکی ار دلایل مرتبط دانستن زردتشت با ستاره شناسی مفهومی بود که یونانیان از نام وی برای خود ساخته بودند.نحوه تفکر یونانیان اینگونه بود که همیشه سعی می*کردند مفهوم اصلی و مخفی کلمات را بفهمند به همین دلیل نام وی در ابتدا به ستاره پرست معنی می*شد. این قضیه تا جایی پیش رفت که مرگ زردتشت را به دلیل ریزش آتش ستارگان می*دانستند و می*گفتند که که ستاره*ها وی را به دلیل مهار کردن آنها کشته*اند.
دومین دلیل و جدی تر مرتبط دانستن زردتشت با ستاره شناسی این بود که وی را از کلده می*پنداشتند.معتقدان به فیثاغورس گرایی فکر می*کردند که فیثاغورس با زردتشت در کلده درس خوانده است.[۶۹]لیدوس معتقد بود که کلدیان در محفل زردتشت و گشتاسب هفته را با هفت روز ابدا کردند. و دلیلشان هم هفت بودن تعداد سیارات بود.فصل سودا درباره ستاره شناسی اشاره به یاد گرفتن ستاره شناسی توسط بابلی*ها از زردتشت می*کند. تا جایی مه لوسیان تصمیم می*گیرد تا به بابل رود و تا از موبدها زردتشتی نظرشان را بپرسد.[۷۰]
در زمان حال تقریبا تمام نوشته*های ساختگی نسبت داده شده به زردتشت از دست رفته*است تنها با یک استثنا ان هم کتاب «دو میلیون خط» پلینی پیرتر است.این کتاب پیشنهاد می*کند روزی مجموعه کاملی از نوشته*های زردتشت در کتابخانه اسکندریه مصر وجود داشته است.[۶۶]
از آثار مرتبط با زرتشت همچنین می*توان به بر طبعیت اشاره کرد. که در چهار جلد بوده*است.این اثر در واقع همان اسطوره ار از افلاطون است.با این تفاوت که جای قهرمان اصلی داستان را زردتشت می*گیرد. در زمانی که پروفیری فیثاغورس را از شاگردان زدتشت می*دانست پیمان نامه*ها بر طبعیت خورشید را در وضعیت وسط تصور می*کرد.برخلاف آن افلاطون خورشید را در مکان دوم و بالای ماه می*پنداشت.به همین دلیل کولوتوس افلاطون را به دستبرد فکری از زردتشت متهم کرد[۷۱] و هراکلیدس پونتیکس متنی را با عنوان زردتشت بر اساس آن چه فکر می*کرد فلسفه زردتشت است نوشت تا مخالفت خود را با فلسفه طبیعی افلاطون ابراز کند.[۷۲]از کتاب بر طبعیت فقط دو چیز شناخته شده*است:یک این که پر از اندیشه*های ستاره شناسی بوده*است و دیگر این که به آنانکه اشاره شده بوده و مکان وی را در هوا می*دانستند.
از دیگر آثاری که زیر نام زردتشت منتشر شده بودند می*توان به «استروسکوپیتاً (در پنج جلد) ٫»درباره پرهیزکاری سنگ هاً (در یک جلد) می*توان اشاره کرد.[۶۶]
این آثار به کنار ٫ بعضی از نویسندگان واقعا به بعضی از ایده*های اصلی زردتشت پرداخته*اند. «الهام*های گشتاسب» نوشته گشتاسب خود یکی دیگر از نویسندگانی که به وی آثاری را نسبت داده بودند و را مرتبط را جادو می*دانستند از این دسته از نوشته*ها است. این کتاب شامل یک سری پیشگویی*ها بوده و بر اساس منابع زردتشت نوشته شده بوده*است.[۶۶]


بعد از دوره کلاسیک باستان

زردتشت را در دوره کلاسیک باستان یک ساحر ٫ جاودگر و معجزه گر می*دانستند.اما در واقع تا قبل از قرن ۱۸ میلادی غربی*ها از ایده*های وی نااگاه بودند و در آن زمان نام وی را همدست فرزانگی از دست رفته باستان می*شماردند.
زردتشت با نام «ساراسترو» در اپرای فلوت جاودیی موزارت ظاهر می*شود.که به خاطر عناصر فراماسونی آن در جایی که وی اشا را به عنوان سیستمی اخلاقی در مقابل ملکه شب نمایش می*دهد مورد توجه قرار گرفته*است.
وی همچنین موضوع اپرایی دیگر در ۱۷۴۹ با نام زوراستره توسط جین-فیلیپ رامئو است.
متفکران عصر روشنگری مانند ولتر پژوهش*های بسیاری را درباره مزدیسنا انجام داده*اند.آن*ها بر این باور بودند که مزدیسنا یک جور خداانگاری منطقی است که قابل ترجیح بر آیین مسحییت و دیگر آیین*ها است.با ترجمه اوستا توسط ابراهام هیاسینته انکتیل-دوپرون پژوهش*های مزدیسنا غربی آغاز شد.
در اثر فیلسوف معروف فریدریش نیچه به نام «چنین گفت زرتشت» در سال ۱۸۸۵ وی شخصیتی به نام زرتشت به وجود می*آورد که سخنگوی ایده*های خود نیچه بر ضد اخلاق ارباب-برده که به نظر نیچه سیستم اخلاقی است که در آیین*های یهودیت ٫ مسیحیت و اسلام استفاده می*شود است.نیچه در اثر خود اسه هومو می*گویید که زردتشت اولین اخلاق گرا است و خود آن را خلق کرده و اشکارش کرده*است.و می*گویید که تنها در تعلیمات وی است که راستی (اشا) بالاترین خصوصیت است.
نیچه از وی به عنوان اولین فردی که نبرد بین خوب و بد را می*بیند و آن را به عنوان چرخی ضروری در انجام گردش گیتی می*داند نام می*برد.

ویلیام باتلر ییتز شاعر قرن ۱۹ ایرلندی نیز در شعرهای خود به زردتشت اشاره کرده*است.
بازیگر و راوی کتاب آفرینش (رمان) نوشته شده توسط گور ویدال نوه زردتشت است.وی در کتاب گفتگوهای فلسفی بسیاری با زردتشت دارد و شاهد مرگ وی نیز هست.


زردتشت از دیدگاه آیین*های دیگر


از دیدگاه اسلام

از آنجا که اسلام، صریحاً ایمان به پیامبران گذشته را همردیف به پیامبر اسلام اعلام کرده است[۷۴]، زرتشت هم یک پیامبر الهی شناخته شده*است. چنان که در قرآن سورهٔ حج آیهٔ ۱۷، زرتشتیان را مجوس نامیده*است و در ردیف پیروان ادیان آسمانی آورده*است.[۷۵]
« مسلما کسانی که ایمان آورده*اند، و یهود و صابئان و نصاری و مجوس و مشرکان، خداوند در میان آنان روز قیامت داوری می*کند، خداوند بر هر چیز گواه است. » در قرآن کلمهٔ مجوس به عنوان یک دین ذکر شده*است. همچنین در برخی احادیث اسلامی از زرادشت به عنوان پیامبر مجوس نام برده شده*است.[۷۶] بنابر این، از دیدگاه اسلام، زرتشت پیامبری از جانب خداوند است که دارای کتاب آسمانی بوده*است.[۷۵] زرتشت نیز خود را پیامبر دانسته*است، آنجا که می*گوید: «اهورامزدا، مرا برای راهنمایی در این جهان برانگیخت؛ و من از برای رسالت خویش، از منش پاک تعلیم یافتم.»[۷۷] مسلمانان باور دارند که آموزه*های اصیل زرتشت به مرور زمان دستخوش تحریف شد و توحید زرتشت به شرک تبدیل گشت، دستورات آن از خرافات و اباطیل پر شد و در مسیر سود طبقات حاکم جامعه قرار گرفت.[۷۵] این افراد آیه ۲۹ سورهٔ توبه را گواه بر این امر می*دانند.
برخی مفسرین همانند ابن کثیر آیین زرتشت را در زمره کفار دانسته*اند[۷۸]، و این اعتقاد امروزه در میان برخی از مسلمین کماکان برقرار است.[۷۹]


از دیدگاه آیین مانی

آیین مانی زردتشت را از سیر پیامبرانی مانند بودا و عیسی می*دانست که مانی در قله آن بود.دوگانه*انگاری اخلاقی زردتشت که جهان را در جنگی حماسی بین نیروهای پلید و نیک می*دید به آیین مانی نیز راه یافته*است.آیین مانی عناصر دیگری را نیز از مزدیسنا قرض گرفته*است هر چند بیشتر آنها یا از تعلیمات خود زردتشت نیستند یا کاربرد آنها در آیین مانی بسیار متفاوت با کاربرد آنها در مزدیسنا است
نگاره*های زرتشت


آنچه امروز، از سیمای اشوزرتشت گسترش دارد، کم*وبیش برداشتی است از حجاری منسوب به پیامبر آریایی در تاق بستان کرمانشاه.[۸۲] هر چند اندکی از نگاره*های اخیر زردتشت وی را در حال انجام کارهایی افسانه*ای نشان می*دهد، اما معمولاً نقش*های وی را در حالی که لباسی سفید به تن دارد به نقش می*کشند. گاهی هم بارسوم در دست دارد (که نماد روحانی بودن است) یا کتابی که به اوستا تفسیر می*شود. گاهی نیز وی با گرزی (ورزا) کشیده می*شود که میله*ای آهنی با سری مانند گاو است. همچنین در بعضی از نقاشی*ها وی را با دستی بلند شده و انگشتی که برای یادآوری کردم نکته*ای بلند کرده*است می*کشند.وی به سختی به حالتی کشیده*است که مستقیماً به بیننده خیره شود و بیشتر نگاهش به طرف دیگری است مانند این که در جستجوی خداوند است.وی همیشه با ریشی قهوه*ای و رنگ چهرهٔ کم رنگ کشیده شده*است.
معروفترین نقاشی اروپایی از زدتشت نقاشی رافائل مکتب آتن است.در این نقاشی وی و کلاودیوس بطلمیوس در حال صحبت هستند در حالی که زردتشت، گویی در دست دارد.[۸۳]


زرتشت درمنابع باستانی


در کتب کشف شده در نجع حمادی به سال ۱۹۴۵ رساله کاملی به زبان قبطی تحت عنوان زوستریانوس کشف شد. توضیح محتوای این کتاب به صورت رمزی در سه جمله خلاصه شده بود: «کلمات حقیقت زوستریانوس، خدای حقیقت، کلمات زرتشت»[۸۴] البته محتوای این کتاب بیشتر گنوسی و نامرتبط با زرتشتی اعلام شده*است.

توضیحات


اشا:اشاوهیشتا (اردیبهشت) asha vahishta: که به معنای راستی (داد) والاست. اشا وهیشتا، راستی جهانی، و قانون دگرگون ناپذیریی است که آفرینش را نظم می*دهد. اشا نشانهٔ خواست اهورایی است. اشا راه راستی است و پویندگان آن راه، به خوشبختی (اوشتا) می*رسند. در گات*ها «وهیشتامن*» و "اشاوهیشتاً بیشتر جاها با هم آمده*اند هرچند که از اشا بیشتر نام برده شده*است. اشا در خرد اهورا مزدا پدید آمده و با راستی و داد یکی است از این رو اشاوهیشتا به معنی گوهر داد هم هست. دین زرتشتی، دین راستی و داد است که همه*جا با دروغ در جنگ است از این رو اشا، گوهر دین زرتشتی هم هست[۸۵]
۳۰مین قطعه ریچارد اشتراوس در سال ۱۸۹۶ الهام گرفته از کتاب نیچه نیز چنین گفت زرتشت نامیده می*شود.استنلی کوبریک از این قطعه در فیلم ۲۰۰۱: اودیسه فضایی به عنوان موسیقی صحنه آغازین فیلم خود استفاده کرده*است.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -